Ing. Petr Srb - zemdlská výroba a sluby

 

 

Home

Nabídka slueb

Strojový park

Galerie

Ceník

Kontakt

Download

Odkazy

 


TOPlist

 

Firma byla zaloena v roce 1997 jako organická souást rodinné farmy Petr Srb Hospozín p.8, hospodaící na celkové výme cca 600 ha.

Vjezd do rodinné farmy v Hospozín

 

Zemdlská výroba 

- produkce obilovin, olejnin a luskovin

 

Zemdlské sluby  

- setí úzkoádkových plodin

- pímé setí jain do vymrzlých meziplodin

- jemná disková podmítka

- sluby agronomické povahy

- obchodní a zprostedkovatelská innost